МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Тусгай Архиваас иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх өдөр, цагийн хуваарь

ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТУСГАЙ АРХИВААС

ИРГЭДЭД АРХИВИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ

ӨДӨР , ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

 

        ГАРАГ

 

                                             ҮЙЛЧЛЭХ ЦАГ

       ҮДЭЭС ӨМНӨ

       ЦАЙНЫ ЦАГ

       ҮДЭЭС ХОЙШ

       ДАВАА

        08:30-12:30

        12:30-13:30

       14:00-16:00

       ЛХАГВА

        08:30-12:30

        12:30-13:30

       14:00-16:00

       БААСАН

        08:30-12:30

        12:30-13:30

       14:00-16:00

ЖИЧ: ОРОН НУТГААС ИРСЭН ИРГЭДИЙГ ХУВААРЬ ХАРГАЛЗАХГҮЙ ХҮЛЭЭН АВНА