МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Иргэдийг хүлээн авах хуваарь
Иргэдийг хүлээн авах байрны байршил болон цагийн хуваарь
Тагнуулын ерөнхий газрын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авах хуваарь
 
 
Д/д Албан тушаал Хугацаа
1. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Сар бүрийн эхний 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
2. Тагнуулын ерөнхий газрын дэд дарга Сар бүрийн 3 дахь 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
3. Тагнуулын ерөнхий газрын Тамгын  газрын дарга Сар бүрийн 2,4 дэх 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
Жич: Тагнуулын ерөнхий газрын Тамгын газрын бичиг хэргийн ажилтнаар дамжуулан иргэдийг хүлээн авна. Утас: 51-260128
   
 
 
 
Тусгай архиваас иргэдийг хүлээн авах цагийн хуваарь
 
Гараг Үйлчлэх цаг
Үдээс өмнө Цайны цаг Үдээс хойш
Даваа 08:30-12:30 12:30-13:30 14:00-16:00
Лхагва 08:30-12:30 12:30-13:30 14:00-16:00
Баасан 08:30-12:30 12:30-13:30 14:00-16:00
Жич: Орон нутгаас ирсэн иргэдийг хуваарь харгалзахгүй хүлээж авна.