МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
ТЕГ-ын музейн сан хөмрөг
ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГТ ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ УРАН ЗУРГИЙН ДЭЭЖЭЭС
"ДХГ-ын дарга Б.Элдэв-Очир" зураач Б.Болд, 1982, зотон тос, 70х90 см "Ичээнд нь" зураач Ц.Бүдбазар, 1980, зотон тос, 113х98 см "Толбо нуур" зураач Б.Болд, 1982, зотон тос, 80х80 см "Шинэ ца...
ТУСГАЙ АРХИВЫН МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГ
Тусгай архивын музейн үйл ажиллагаа, түүхэн замнал нь  1962 он. Чекистийн кабенит 1983 он. “НАХЯ-ны музей” 2002 он. “ТЕГ-ын музей”-гээс уламжлагдан ирсэн юм.&nb...