МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Тагнуулын байгууллагын нэрийн өөрчлөлт
ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
Д/д Нэрс Он 1.   Дотоодыг хамгаалах газар  1922-1933 он 2.   Дотоодыг хамгаалах ерөнхий газар   1933-1936 он 3.   Дотоод явдлын яам  1936-195...