МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Байгууллагын шагнал
  • Тагнуулын байгууллагын хүндэт тэмдэг

 

  • Тагнуулын байгууллагын медалиуд

 

  • Тагнуулын ерөнхий газрын ойн тэмдэг

 

  • Салбар нэгжүүдийн ойн тэмдэг

 

.