МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Салбар, нэгж
ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АХМАДЫН ХОЛБОО
НАХЯ-ны Намын хорооны товчооны гишүүдийн 1970 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хурлын 21 дүгээр тогтоолоор НАХЯ-ны УАХЕГ-ын дэргэд “Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтний зөвлөл”-ийг байгуулсан нь тус Холбооны үндэс суурь болж, тагнуулын байгууллагын ахмадуудыг эгнээндээ нэгтгэн үйл ажиллага...
ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТУСГАЙ АРХИВ
Монгол Улсын ууган архивуудын нэг болох ТЕГ-ын Тусгай архив нь Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 1932 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 41 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан түүхтэй. 1930-аад оноос Дотоодыг хамгаалах ерөнхий газрын баримт бичгийг эмхлэн цэгцлэх ажлыг зохион байгуулж, байнга хадгалах барим...
Салбар, нэгж
1. Үндэсний тагнуулын академи ҮНДЭСНИЙ ТАГНУУЛЫН АКАДЕМИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ТОВЧООН Үндэсний тагнуулын академи нь анх 1997 онд Гэгээрлийн сайдын 209 дүгээр тушаал, УАБХГ-ын даргын 386 дугаар тушаалаар “Тагнуулын Ерөнхий газрын Дээд сургууль” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж, улма...
.