МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
ТЕГ-ын даргын тушаал
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ТАРИФ
         
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ
 
ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ДУУРАЙЛГАН ХИЙХ, ГАДААД УЛСААС ОРУУЛЖ ИРЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
 
ТӨМӨР ЗАМААР АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ, АЧИЖ БУУЛГАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ
 
.