МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа
ТЭСРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТӨРӨЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөө, “Чингис хаан” ОУНБ-ын аюулгүй байдлын хорооны 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн төрөл, аюулгүй ажиллагаа, тэсрэх бодисыг хэрхэн илрүүлэх, таньж мэдэх асуудал” сэдвээр 2018 оны...
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
“УБТЗ” ХНН-ийн суудлын вагон депогийн олон улсын зорчигчийн галт тэрэгний дарга, үйлчлэх бүрэлдэхүүн, цэрэгжүүлсэн хамгаалалт, онцгой байдлын албаны суудлын вагон депогийн обьектын хамгаалалтын тасгийн бүрэлдэхүүнд 2018 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр “Терроризмын тухай ойлголт, өнөө...
ҮНДЭСНИЙ ТАГНУУЛЫН АКАДЕМИАС ЭРХЛЭН ГАРГАДАГ "ТУСГААР ТОГТНОЛ" СЭТГҮҮЛИЙН 2018 ОНЫ I УЛИРЛЫН ДУГААР ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА
Тусгаар тогтнол сэтгүүл нь Үндэсний аюулгүй байдал, тагнуул судлалын эрдэм шинжилгээ, судалгаа онол, аргазүйн чиглэлээрх судалгааны материалыг улирал тутам эмхтгэн гаргадаг. Сэтгүүлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, захиалгыг доорх утсаар холбоо барьж авна уу. Утас: 62263509
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Үндэсний тагнуулын академиас 2018 оны 4 дүгээр сарын 6-нд зохион байгуулсан “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба гадаад бодлого” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд Үндэсний тагнуулын академи (ҮТА), МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль (МУИС-ОУХНУС), Хүмүүнлэ...
ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Үндэсний тагнуулын академиас 2018 онд “Монгол улсын үндсэн хуульт  байгууллын аюулгүй байдал ба үндсэн хуулийн шинэтгэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг, “Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудал” сэдэвт онол практикийн бага хурал, “Монгол Улсын үндэсний аю...
.